الکتروپمپ هاي مارک Pentax

دهانه خروجي

دهانه ورودي

حداکثر آبدهي

حداکثر ارتفاع

قدرت

 نوع پمپ

مدل

(اينچ)

(اينچ)

(m³/h)

(m)

(hp)

2"

2"

30

24.5

1.5

يک و نيم اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH150

2"

2"

30

28

2

دو اينچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH200

2"

2"

30

33.5

3

سه اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH300

2"

2"

30

28

2

دو اينچ دو اسب ارتفاع يالا سه فاز

CHT200

2"

2"

30

33.5

3

دو اينچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT300

2"

3"

42

31.8

4

چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT400

2"

3"

42

37

5.5

پنج و نيم اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT550

3"

3"

62

11.6

1.5

سه اينچ يک و نيم اسب

CL150/3

3"

3"

62

13.6

2

سه اينچ دو اسب تکفاز

CL200/3

2"

2"

18

12.6

1

دو اينچ يک اسب تکفاز

CS100/2

2"

2"

48

12.3

1.5

دو اينچ يک و نيم اسب تکفاز

CS150/2

2"

2"

18

17.5

1

دو اينچ يک اسب تکفاز

CSB100/2

2"

2"

24

21.5

1.5

دو اينچ يک و نيم اسب تکفاز

CSB150/2

2"

2"

54

13.8

2

دو اينچ دو اسب تکفاز

CS200/2

3"

3"

54

14.2

2

سه اينچ دو اسب تکفاز

CS200/3

3"

3"

60

17.5

3

سه اينچ سه اسب تکفاز

CS300/3

3"

3"

72

21.5

4

سه اينچ چهار اسب تکفاز

CS400/3

4"

4"

96

13.5

4.5

چهار اينچ چهارو نيم اسب تکفاز

CS450/4

2"

2"

48

12.3

1.5

دو اينچ يک و نيم اسب سه فاز

CST150/2

2"

2"

54

13.8

2

دو اينچ دو اسب سه فاز

CST200/2

3"

3"

60

17.5

3

سه اسب،سه اينچ سه فاز

CST300/3

3"

3"

72

21.5

4

چهار اسب سه اينچ سه فاز

CST400/3

4"

4"

96

13.5

4

چهار اسب چهار اينچ سه فاز

CST450/4

4"

4"

96

17

5.5

پنج و نيم اسب چهار اينچ سه فاز

CST550/4

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نیرو صنعت می باشد.
طراحی و توسعه توسط زاوش