الکترو پمپ هاي دو پروانه مارک Pentax ساخت ايتاليا

دهانه خروجي

دهانه ورودي

حداکثر آبدهي

حداکثر ارتفاع

قدرت

 نوع پمپ

مدل

(اينچ)

(اينچ )

(m³/h)

(m)

(hp)

1

1

4.5

42

1

دو پروانه-تکفاز

CB 100/00

1

1

4.5

42

1

دو پروانه (برنجي)-تکفاز

CB 100/01

1

1 ¼

6

53

1.5

دو پروانه-تکفاز

CB 160/00

1

1 ¼

6

53

1.5

دو پروانه (برنجي)-تکفاز

CB 160/01

1

1 ¼

7.5

58

2

دو پروانه-تکفاز

CB 210/00

1

1 ¼

7.5

58

2

دو پروانه (برنجي)-تکفاز

CB 210/01

1 ¼

1 ½

12

66.9

4

دو پروانه-تکفاز

CB 400/00

1 ¼

1 ½

12

66.9

4

دو پروانه (برنجي)-تکفاز

CB 400/01

1

1

4.5

42

1

دو پروانه –سه فاز

CBT 100/00

1

1

4.5

42

1

دو پروانه (برنجي) - سه فاز

CBT 100/01

1

1 ¼

6

53

1.5

دو پروانه –سه فاز

CBT 160/00

1

1 ¼

6

53

1.5

دو پروانه (برنجي) - سه فاز

CBT 160/01

1

1 ¼

7.5

58

2

دو پروانه –سه فاز

CBT 210/00

1

1 ¼

7.5

58

2

دو پروانه (برنجي) - سه فاز

CBT 210/01

1

1 ¼

9

64

3

دو پروانه –سه فاز

CBT 310/00

1

1 ¼

9

64

3

دو پروانه (برنجي) - سه فاز

CBT 310/01

1 ¼

1 ½

12

66.9

4

دو پروانه –سه فاز

CBT 400/00

1 ¼

1 ½

12

66.9

4

دو پروانه (برنجي) - سه فاز

CBT 400/01

1 ¼

1 ½

12

78.7

5.5

دو پروانه –سه فاز

CBT 600/00

1 ¼

1 ½

12

78.7

5.5

دو پروانه (برنجي) - سه فاز

CBT 600/01

1 ¼

1 ½

15

90

7.5

دو پروانه –سه فاز

CBT 751/00

1 ¼

1 ½

15

90

7.5

دو پروانه (برنجي) - سه فاز

CBT 751/01

1 ¼

2

30

77

7.5

دو پروانه –سه فاز

CBT 800

1 ¼

2

30

86.4

10

دو پروانه –سه فاز

CBT 1000

1 ¼

2

30

93.6

12.5

دو پروانه –سه فاز

CBT 1250

1 ¼

2

36

98.7

15

دو پروانه –سه فاز

CBT 1500

1 ¼

1 ½

9

39.5

1.5

دو پروانه تکفاز

MB 150/00

1 ¼

1 ½

9

43

2.2

دو پروانه تکفاز

MB 200/00

1 ¼

1 ½

12

49

3

دو پروانه سه فاز

MBT 300/00

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نیرو صنعت می باشد.
طراحی و توسعه توسط زاوش