الکترو پمپ هاي طبقاتي مدل U مارک Pentax

دهانه خروجي

دهانه ورودي

حداکثر

آبدهي

حداکثر ارتفاع

توان

نوع پمپ

مدل

(اينچ)

(اينچ)

(M3/H)

(m)

(hp)

1

1

   

0.9

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 3-90/4

1

1

8.4

40.8

0.9

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 5-90/4

1

1

8.4

56.8

1.5

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 5-150/5

1

1

8.4

56.8

1.5

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 5-150/5T

1

1

8.4

69.3

1.8

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 5-180/6

1

1

8.4

69.3

1.8

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 5-180/6T

1

1

8.4

80.3

2

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 5-200/7

1

1

8.4

80.3

2

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 5-200-7T

1

1 ¼

9.6

62

2.5

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 7-250/5

1

1 ¼

9.6

62

2.5

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 7-250/5T

1

1 ¼

9.6

74.3

3

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 7-300/6

1

1 ¼

9.6

74.3

3

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 7-300/6T

1

1 ¼

9.6

85.9

3.5

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 7-350/7T

1 ¼

1 ½

14.4

47.1

2

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 9-200/4T

1 ¼

1 ½

14.4

59.2

2.5

الکترو پمپ طبقاتي افقي

U 9-250/5T

1 ¼

1 ¼

8.4

80.3

2

الکترو پمپ طبقاتي عمودي

U 5V-200/7

1 ¼

1 ¼

8.4

91.4

2.5

الکترو پمپ طبقاتي عمودي

U 5V-250/8

1 ¼

1 ¼

8.4

91.4

2.5

الکترو پمپ طبقاتي عمودي

U 5V-250/8T

1 ¼

1 ¼

8.4

102.1

2.8

الکترو پمپ طبقاتي عمودي

U 5V-280/9

1 ¼

1 ¼

8.4

102.1

2.8

الکترو پمپ طبقاتي عمودي

U 5V-280/9T

1 ¼

1 ¼

8.4

112.7

3

الکترو پمپ طبقاتي عمودي

U 5V-300/10

1 ¼

1 ¼

8.4

112.7

3

الکترو پمپ طبقاتي عمودي

U 5V-300/10T

1 ¼

1 ¼

8.4

122

3.5

الکترو پمپ طبقاتي عمودي

U 5V-350/11

1 ¼

1 ¼

8.4

122

3.5

الکترو پمپ طبقاتي عمودي

U 5V-350/11T

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نیرو صنعت می باشد.
طراحی و توسعه توسط زاوش