الکترو پمپ هاي طبقاتي مدل U مارکPentax

دهانه خروجي

دهانه ورودي

حداکثر آبدهي

حداکثر ارتفاع

قدرت

نوع پمپ

مدل

(اينچ)

(اينچ)

(m³/h)

(m)

(hp)

1 ¼

1 ¼

8.4

68.9

1.8

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-180/6

1 ¼

1 ¼

8.4

68.9

1.8

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-180/6T

1 ¼

1 ¼

8.4

81

2

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-200/7

1 ¼

1 ¼

8.4

81

2

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-200/7T

1 ¼

1 ¼

8.4

92.1

2.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-250/8

1 ¼

1 ¼

8.4

92.1

2.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-250/8T

1 ¼

1 ¼

8.4

103.4

2.8

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-280/9

1 ¼

1 ¼

8.4

103.4

2.8

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-280/9T

1 ¼

1 ¼

8.4

114.2

3

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-300/10

1 ¼

1 ¼

8.4

114.2

3

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-300/10T

1 ¼

1 ¼

8.4

125.1

3.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-350/11

1 ¼

1 ¼

8.4

125.1

3.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 5SV-350/11T

1

1 ¼

10.8

48

1.8

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 7SV-180/4

1

1 ¼

10.8

48

1.8

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 7SV-180/4T

1

1 ¼

10.8

60.3

2.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 7SV-250/5

1

1 ¼

10.8

60.3

2.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 7SV-250/5T

1

1 ¼

10.8

71.8

3

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 7SV-300/6

1

1 ¼

10.8

71.8

3

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 7SV-300/6T

1

1 ¼

10.8

83.5

3.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 7SV-350/7T

1

1 ¼

10.8

95.6

4

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 7SV-400/8T

1

1 ¼

10.8

108.5

4.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 7SV-450/9T

1

1 ¼

10.8

121.5

5.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 7SV-550/10T

1 ¼

1 ½

14.4

47.6

2

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 9SV-200/4T

1 ¼

1 ½

14.4

60

2.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 9SV-250/5

1 ¼

1 ½

14.4

60

2.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 9SV-250/5T

1 ¼

1 ½

14.4

71.8

3

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 9SV-300/6

1 ¼

1 ½

14.4

71.8

3

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 9SV-300/6T

1 ¼

1 ½

14.4

83.3

4

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 9SV-400/7T

1 ¼

1 ½

14.4

97.3

4.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 9SV-450/8T

1 ¼

1 ½

14.4

109

5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 9SV-500/9T

1 ¼

1 ½

14.4

122

5.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 9SV-550/10T

1 ½

2

26.4

35.7

2.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 18SV-250/3T

1 ½

2

26.4

47.9

4

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 18SV-400/4T

1 ½

2

26.4

58.1

4.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 18SV-450/5T

1 ½

2

26.4

70.5

5.5

الکترو پمپ هاي عمودي با پروانه استينلس استيل

U 18SV-550/6T

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نیرو صنعت می باشد.
طراحی و توسعه توسط زاوش