الکتروپمپ هاي طبقاتي مدلU مارکPentax

 

دهانه خروجي

دهانه ورودي

حداکثر آبدهي

حداکثر

ارتفاع

قدرت

نوع پمپ

مدل

(اينچ)

(اينچ)

(m³/h)

(m)

(hp)

1

1

4.8

32.7

0.7

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U 3S-70/3

1

1

4.8

44.3

0.9

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U 3S-90/4

1

1

4.8

55.3

1

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U 3S-100/5

1

1

4.8

66.6

1.2

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U 3S-120/6

1

1

8.4

81

2

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U 5S-200/7

1

1 ¼

10.8

35.6

1.2

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U 7S-120/3

1

1 ¼

10.8

35.6

1.2

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U 7S-120/3T

1

1 ¼

10.8

72.5

3

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U 7S-300/6

1 ¼

1 ½

14.4

47.6

2

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U 9S-200/4

1 ¼

1 ½

14.4

47.6

2

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U 9S-200/4T

1 ½

2

25.2

23.7

1.8

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U18S-180/2T

1 ½

2

25.2

35.7

2.5

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U18S-250/3T

1 ½

2

25.2

47.9

4

الکتروپمپ طبقاتي افقي با پروانه استينلس استيل

U18S-400/4T

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نیرو صنعت می باشد.
طراحی و توسعه توسط زاوش