مپ هاي شناور استنلس استيل 4اينچ مارک Pentax

دهنه خروجي(اينچ)

حداکثر آبدهي (m³/h)

حداکثر آبدهي
(m)

توان
(HP)

نوع ولتاژ برق

معادل  
پمپ هاي لووارا

مدل

1 ¼

6

59

1

تک فاز

4GS07

4S100/09

1 ¼

6

93

1.5

تک فاز

4GS11

4S100/14

1 ¼

6

93

1.5

سه فاز

4GS11

4S100/14

1 ¼

6

120

2

تک فاز

4GS15

4S100/18

1 ¼

6

120

2

سه فاز

4GS15

4S100/18

1 ¼

6

175

3

تک فاز

4GS22

4S100/27

1 ¼

6

175

3

سه فاز

4GS22

4S100/27

2

8.4

90

2

تک فاز

6GS15

4S140/14

2

8.4

90

2

سه فاز

6GS15

4S140/14

2

8.4

125

3

تک فاز

6GS22

4S140/20

2

8.4

125

3

سه فاز

6GS22

4S140/20

2

12

39

1.5

تک فاز

8GS11

4S200/06

2

12

39

1.5

سه فاز

8GS11

4S200/06

2

12

52

2

تک فاز

8GS15

4S200/08

2

12

52

2

سه فاز

8GS15

4S200/08

2

12

82

3

تک فاز

8GS22

4S200/13

2

12

82

3

سه فاز

8GS22

4S200/13

2

12

108

4

سه فاز

8GS30

4S200/17

2

12

148

5.5

سه فاز

8GS40

4S200/23

2

12

200

7.5

سه فاز

8GS55

4S200/32

2

24

51

3

تک فاز

16GS22

4S400/08

2

24

70

3

سه فاز

16GS22

4S400/08

2

24

81

4

سه فاز

16GS30

4S400/11

2

24

97

5.5

سه فاز

16GS40

4S400/15

2

24

125

7.5

سه فاز

16GS55

4S400/20

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نیرو صنعت می باشد.
طراحی و توسعه توسط زاوش